Menu

Vakanties

Roostervrije dagen

Naast de in het hieronder vermelde vakantierooster, hebben de leerlingen in de loop van het jaar ook een aantal roostervrije (mid-)dagen. Deze data worden vermeld op de jaarkaart.

Luxe verzuim

Met luxe verzuim bedoelen we dat leerlingen met hun ouders op vakantie gaan buiten de daarvoor vastgestelde perioden. Hieraan kan geen medewerking verleend worden. Voor de regels bij luxe verzuim zie ‘dagelijkse onderwijspraktijk’. Voor meer informatie verwijzen wij u naar site van de Inspectie voor het onderwijs.

Jaarkalender

Bekijk hier de jaarkalenders:
Vmbo-bk en Pro
Havo en Lyceum
Vmbo gt
Wordt de jaaragenda niet goed weergegeven? Klik met de rechtermuisknop op de link > Koppeling in InPrivate-venster openen

Vakanties D.V. cursusjaar 2022-2023

Herfstvakantie  maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Dankdag  woensdag 2 november 2022
Kerstvakantie  maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie  maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Biddag  woensdag 8 maart 2023
Goede Vrijdag  vrijdag 7 april 2023
Tweede Paasdag  maandag 10 april 2023
Meivakantie  donderdag 27 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaartsdag  donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag  maandag 29 mei 2023
Zomervakantie  maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023